พิพิธภัณฑ์ส่องแสงให้กับศิลปินชาวแคนซัส Clara Hatton – Kansan ที่ค้นพบใหม่

Clara Hatton เป็น “ศิลปินแคนซัสคนสำคัญที่สุดที่ถูกลืมในศตวรรษที่ 20” และหากคุณสงสัย Bill North ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดของคุณ ฮัตตันเป็นลูกสาวของชาวนาในรัสเซลล์ เคาน์ตี้ ได้รับการฝึกฝนด้านเครื่องปั้นดินเผา การเย็บเล่ม การประดิษฐ์ตัวอักษรและตัวพิมพ์ตัวอักษร การแกะสลัก การทอผ้า และการทำเครื่องประดับในแคนซัส มิชิแกน และอังกฤษ

สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่ออ่านต่อ
เข้าสู่ระบบ
เข้าร่วมเดี๋ยวนี้

#พพธภณฑสองแสงใหกบศลปนชาวแคนซส #Clara #Hatton #Kansan #ทคนพบใหม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *