วิธีมีชีวิตที่ยืนยาว: เจ็ดเคล็ดลับการใช้ชีวิตเพื่อชีวิตที่ยืนยาวจากผู้เชี่ยวชาญ

“พวกมันยังทำให้หิวมาก อ่อนเพลีย เซื่องซึม ขาดวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นทำให้ผู้หญิงหยุดมีประจำเดือนนานและส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์

“นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่ผู้คนจะเข้าสู่วงจรการอดอาหาร/การกินมากเกินไป และการลดน้ำหนักอาจทำได้ยากขึ้นเนื่องจากการเผาผลาญที่ช้าลง

“ฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งในการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและสมดุล ซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นทั้งหมดซึ่งมาจากความดีจากพืช เช่น ผลไม้ ผัก ธัญพืช พืชตระกูลถั่ว และโปรตีนจากพืช

“เมื่อรวมกับการออกกำลังกายเป็นประจำ ฉันคิดว่าเป็นวิธีที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าในการมีน้ำหนักที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืน และช่วยให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขมากขึ้น”

อ่านเพิ่มเติม: เจ็ดแบบฝึกหัดของผู้เชี่ยวชาญเพื่อต่อสู้กับโรคข้ออักเสบในนิ้วมือ – การเคลื่อนไหวให้ ‘การหล่อลื่น’


#วธมชวตทยนยาว #เจดเคลดลบการใชชวตเพอชวตทยนยาวจากผเชยวชาญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *