Tom Brady และ Gisele Bündchen พยายามบำบัดคู่รักเพื่อรักษาชีวิตสมรสก่อนฟ้องหย่า

“เราได้รับพรจากเด็กที่สวยงามและยอดเยี่ยมที่จะเป็นศูนย์กลางของโลกของเราในทุกวิถีทาง เราจะทำงานร่วมกันต่อไปในฐานะผู้ปกครองเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับความรักและความเอาใจใส่ที่สมควรได้รับเสมอ”

Gisele พูดในตัวเธอ การประกาศตนเอง“การตัดสินใจยุติชีวิตสมรสไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เราโตมาด้วยกัน และแน่นอนว่ามันยากที่จะผ่านอะไรแบบนี้มา ฉันรู้สึกเป็นสุขสำหรับช่วงเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกัน และขอเพียงสิ่งดีที่สุดเท่านั้น สำหรับ ทอมเสมอ”

#Tom #Brady #และ #Gisele #Bündchen #พยายามบำบดครกเพอรกษาชวตสมรสกอนฟองหยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *